Konkurransene til Nordsø-Festival

Konkurranserne til Nordsø-Festivalen er opdelt i tre disipliner:

1. Programkonkurranse:
Korpset spiller et selvvalgt program av max. 20 min. varighet. Denne konkurranseformen gir også mindre korps mulighet for bra resultater, da dommerne i tillegg til framførelsen også tar hensyn til repertoarvalg.

2. Prima-Vista-konkurranse:
Dette er en veldig morsom konkurranseform som alle korps burde prøve seg på en eller annen gang. Korpset får utlevert et ukjent musikkstykke. Dirigenten gis ti minutter til å instruere musikantene etter bestemte regler, hvoretter stykket skal avspilles.

3. Gatemarsjkonkurranse:
Under en felles oppmarsj i Aalborg bedømmes de deltakende korpsene såvel musikalsk som marsjmessig. I motsetning til en tradisjonell marsjkonkurranse skal korpsene her ikke utføre bestemte manøvrer. Man vil bli bedømt etter det totale bildet, men korpsene får ikke å vite, hvor dommerne er plassert.

Blant de korpsene som deltar i alle tre konkurranser, vil korpset som oppnår høyest poenggjennomsnitt bli utropt til ALL-ROUNDMESTER.

Premiering:
Samtlige korps som konkurrerer vil bli tildelt diplom, og i tillegg vil de tre beste i hver disiplin samt det beste allround bli premiert.

Festivalens dommerpanel

Festivalens dommerpanel består av førsteklasses fagfolk. Dette sikrer en rettferdig bedømmelse av deltakende korps uansett størrelse og nivå.

Prima-vista-konkurransen dømmes av Carsten Bilde, som har mange års erfaring som korpsmusiker, dirigent og leder for de kommunale musikkskolene i Blokhusområdet. Carsten Bilde er en uvurderlig støtte under konkurransene og han er også «oppfinneren» av det poeng-systemet som benyttes ved prima-vista konkurransen.

Programkonkurransen har tradisjonelt hatt norske dommere. Dommerne er Dag Foss og Terje Kromvoll, begge med lang erfaring som musikere, dirigenter og dommere.

Gatemarsjkonkurransen dømmes som vanlig av folk fra Aalborg Politiorkester, men disse presenterer vi ikke nærmere.

Men la ikke denne faglige tyngden skremme dere. Det sosiale samværet er et overordnet mål på festivalen, så uansett om dere vil konkurrere eller ei: Nordsø-Festivalen er festivalen for alle!

I festivalperioden arrangeres det ytterligere aktiviteter, når korpsene har fri. Vi sender informasjoner i god tid, så alt kan planlegges innen ankomst.

Vel møtt til sommerlig musikkfest i Danmark!

Påmeld deg til Nordsø-Festival 2024 her.

 

NF14 danse NF14 spiller